Annuleren:

Annuleringen dienen tijdig te gebeuren ten laatste 24u voor aanvang van u reservatie, zo hebben

andere deelnemers de kans om u geannuleerde plaats over te nemen.

geen annulering zullen we de reservatie volledig aanrekenen.

Onze diensten